Korzyści dla Partnerów:

Ekspozycja marki i networking wśród liderów biznesu i kluczowych interesariuszy polskiej areny gospodarczo-biznesowej
Promocja w materiałach konferencyjnych – przed i w trakcie wydarzenia
Możliwość udziału w agendzie konferencji

Pakiety Sponsorskie:

POBIERZ ZOBACZ ONLINE

Hospitality Partner:

Srebrni Partnerzy 2016:

Partnerzy 2016:

Partner Technologiczny 2016

Patroni medialni 2016:

Partnerzy

Grupa Hotelowa Orbis jest największą siecią hoteli w Polsce i Europie Wschodniej. Orbis oferuje 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe. Strategicznym inwestorem Orbisu jest AccorHotels, wiodący na świecie operator hotelowy, który oferuje swoim gościom oraz partnerom biznesowym wiedzę oraz doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), a także właściciela hoteli i inwestora (HotelInvest). Celem ich działania jest zapewnienie długoterminowego i harmonijnego rozwoju Grupy Accor w interesie jej interesariuszy. AccorHotels oferuje swoje usługi biznesmenom i turystom w 92 krajach, w których dysponuje 3 700 hotelami z 470 000 pokoi. Szerokie portfolio marek hotelowych gwarantuje zróżnicowaną ofertę – od luksusowych hoteli Sofitel, Pullman, MGallery oraz Grand Mercure, przez hotele średniej kategorii pod marką Novotel, Suite Novotel, Mercure oraz Adagio aż po hotele ekonomiczne: ibis, ibis Styles, ibis budget oraz hotelF1. Grupa AccorHotels stworzyła efektywny system narzędzi cyfrowych, do których należą – portal rezerwacyjny accorhotels.com, strony internetowe poszczególnych marek hotelowych oraz program lojalnościowy Le Club Accorhotels. AccorHotels, jako wiodąca na świecie szkoła hotelarstwa, jest zaangażowany w rozwój talentów swoich 180 000 pracowników hoteli, działających pod markami AccorHotels. Są oni, na co dzień ambasadorami kultury obsługi oraz innowacyjności, które zapewniają rozwój Grupy w okresie ponad 45 lat jej istnienia.

Grupa KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP) zapewnia na polskim rynku kapitałowym sprawne funkcjonowanie nowoczesnej infrastruktury depozytowo – rozliczeniowej. KDPW jest centralną instytucją depozytowo – rozrachunkową, odpowiedzialną za rozrachunek transakcji zawartych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu (ASO) oraz prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. Jednocześnie realizuje szereg usług dla emitentów: pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru, obsługę walnych zgromadzeń. KDPW świadczy także usługę repozytorium transakcji (KDPW_TR), będącą odpowiedzią na unijne rozporządzenie EMIR. Obowiązek raportowania transakcji na instrumentach pochodnych dotyczy wszystkich przedsiębiorstw zawierających tego typu kontrakty. W 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zarejestrował KDPW_TR jako jedno z pierwszych czterech w UE.
Jako agencja numerująca, KDPW nadaje kody LEI, niezbędne do raportowania transakcji na instrumentach pochodnych do repozytorium transakcji, identyfikujące podmioty zawierające transakcje. W listopadzie br. KDPW rozpoczął także nadawanie kodów FISN, identyfikujących w sposób jednoznaczny instrumenty finansowe na międzynarodowym rynku finansowym.
W związku z dostosowaniem polskiego rynku do standardów wprowadzonych w UE, KDPW w październiku br. zmienił dotychczasowy cykl rozrachunkowy z T+3 na cykl T+2. Skrócenie cyklu to dla inwestorów krótszy okres w zakresie finalizacji zawieranych transakcji, a dla uczestników Grupy KDPW skrócenie czasu utrzymywania depozytów zabezpieczających dla pozycji rozliczeniowych. W KDPW zaczęły się przygotowywania do europejskiej autoryzacji centralnego depozytu, na gruncie rozporządzenia CSDR, które potwierdzi spełnienie najwyższych unijnych standardów opisujących funkcjonowanie infrastruktury depozytowej.

PSE Inwestycje S.A., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych, posiadająca statutowy obowiązek priorytetowego świadczenia usług na rzecz swojego właściciela, pełniącego rolę krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Usługi te obejmują przygotowanie inwestycji w elektroenergetyce przesyłowej oraz nadzór inwestorski nad ich realizacją (funkcja inżyniera kontraktu), sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (funkcja biura projektów) a także przygotowanie i nadzór nad komunikacją społeczną prowadzoną na rzecz rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej. Zadaniem PSE Inwestycje S.A. jest również nadzorowanie inwestycji przesyłowych pod względem poszanowania środowiska naturalnego i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspierając realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągnąć statutowe cele PSE S.A., spółka PSE Inwestycje S.A. przyczynia się do niezawodnej pracy Krajowego Systemu Przesyłowego. Nadzorowane przez spółkę zadania inwestycyjne swoim zakresem obejmują budowę nowych, wielotorowych linii elektroenergetycznych 400 kV, przebudowę szeregu istniejących linii 220 kV na linie 400 kV, a także rozbudowę i budowę nowych stacji elektroenergetycznych.

Lublin Conference Centre is one of the most modern facilities of this type in Poland. The building with an area of over 13 000 sqm offers 11 conference rooms from 20 to 400 people, Business Centre rooms and spacious atrium. The multifunctionality of the rooms, designed with every detail allows for the organisation of various events ranging from conferences, congresses, symposia, corporate events, trainings to prestigious gala dinners. Our biggest asset is the team of professionals whose approach is always tailor-made to make sure that our help meets the organiser’s individual expectations. LCK has been operating since 2016 and so far has organized 70 events during which it was visited by more than 11 000 people from 30 countries around the world.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542). PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Na mocy ww. ustawy, do zakresu działania PCA należy, między innymi, akredytowanie jednostek oceniających zgodność, sprawowanie nad nimi nadzoru w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji oraz prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek oceniających zgodność

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu w ramach organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji:

  • IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement)
  • ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement
  • EA MLA (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement).

Expo Mazury S.A. to nowoczesne technologie, piękne przestrzenie i profesjonalizm. To także ludzie z pasją i zachwycające otoczenie stolicy Mazur Zachodnich – Ostródy. To wszystko składa się na jeden z najnowocześniejszych obiektów targowo-konferencyjnych w Europie, który dysponuje także największą w kraju powierzchnią wystawienniczą pod jednym dachem (ponad 40 798 m2). Expo Mazury to organizator prestiżowych ogólnopolskich wydarzeń takich jak m. in. Targi Proobronne Pro Defense, Międzynarodowe Targi Meblowe i Asia Trade Know-How. To też idealne miejsce na organizację kongresów, konferencji i innych eventów o niemal dowolnym charakterze. Sukces takich wydarzeń gwarantują nie tylko potencjał techniczny obiektu – system dowolnej aranżacji ścian, możliwość zorganizowania wydarzenia dla nawet 20 000 gości w ramach jednej przestrzeni, nowoczesne systemy multimedialne – ale także profesjonalizm i zaangażowanie zespołu ludzi tworzących Expo Mazury. Tu można zrealizować najśmielsze wizje i najbardziej wymagające pomysły. Expo Mazury jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej Mirbud, której naczelnym przedsiębiorstwem jest MIRBUD S. A. – generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa: przemysłowego, użyteczności publicznej, komercyjnego, inżynieryjno-drogowego i mieszkaniowego. Od 2008 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  Wizytówką przedsiębiorstwa jest blisko trzydziestoletnie doświadczenie oraz ponad 350 zakończonych projektów inwestycyjnych należących w zdecydowanej większości do prestiżowych kontraktów budowalnych www.expomazury.pl

G2A Arena to najnowocześniejsze i największe centrum biznesowe zlokalizowane na Podkarpaciu (w Jasionce k. Rzeszowa). Specjalizuje się w organizacji imprez targowych i biznesowych. Wyposażona w najnowocześniejsze technologie G2A Arena jest przygotowana także do organizacji webinariów i interaktywnych paneli dyskusyjnych. Obiekt wyróżnia się elastycznością i innowatorskim podejściem do eventów biznesowych i networkingu. Jako jedyne tego typu centrum w Polsce współpracuje ze światowym gigantem w branży gamingowej. Podkarpacka firma G2A jest Sponsorem Generalnym obiektu.

Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń dla liderów i menedżerów. Działa wokół magazynu „THINKTANK” i klubu THINKTANK Society. Koncentruje się na zagadnieniach zarządzania, przywództwa, przedsiębiorczości i polityk publicznych w Polsce. Prowadzi badania, wydaje raporty, organizuje konferencje.

Syskonf to internetowy system rejestracji i obsługi uczestników konferencji. Poprzez prosty w obsłudze panel administracyjny organizator może samodzielnie uruchomić formularz zgłoszeniowy on-line i zarządzać stroną internetową wydarzenia. Platforma Syskonf.pl umożliwia m.in.: rejestrację w wielu językach, przyjmowanie opłat w różnych walutach, różnicowanie cen i opcji dla poszczególnych kategorii uczestników, obsługę płatności, wystawianie faktur (proform, VAT, VAT Marża, korekt), przesyłanie i recenzowanie abstraktów, obsługę recepcji na miejscu wraz z wydrukiem identyfikatorów, prowadzenie kontroli dostępu do sal (również zbliżeniowej – RFID).