Benefits for Partners:

Networking and increasing brand recognition among business leaders as well as key stakeholders of the Polish economic arena
Positioning in promotional materials prior to and during the Conference
Opportunity to be featured in Conference agenda

Partnership Packages:

DOWNLOAD VIEW ONLINE

Hospitality Partner:

Silver Partners 2016:

Partners 2016:

Technology Partner 2016

Media Partners 2016:

About Partners

Orbis is the largest hotel group in Poland and Eastern Europe. Orbis comprises more than 100 hotels and is the sole licensor of all AccorHotels brands in 16 countries including Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia and Slovenia. It offers a total of almost 19,000 rooms. The hotels operate under the brand names Sofitel, Pullman, M Gallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles and ibis budget. These brands, recognized throughout the world, provide a quality of service to various standards, ranging from luxury 5-star to budget 1-star hotels. Orbis’ strategic investor is AccorHotels, the world’s leading hotel operator, offers its guests and partners the dual expertise of a hotel operator and brand franchisor (HotelServices) and a hotel owner and investor (HotelInvest) with the objective of ensuring lasting growth and harmonious development for the benefit of the greater number. With around 3,700 hotels and 470,000 rooms, AccorHotels welcomes business and leisure travelers in 92 countries across all hotel segments: luxury-upscale with Sofitel, Pullman, MGallery, and Grand Mercure, midscale with Novotel, Suite Novotel, Mercure and Adagio and economy with ibis, ibis Styles, ibis budget and hotelF1. The Group boasts a powerful digital ecosystem, notably its booking portal accorhotels.com, its brand websites and its loyalty program Le Club Accorhotels. As the world’s top hospitality school, AccorHotels is committed to developing the talents of its 180,000 employees in AccorHotels brand hotels. They are the daily ambassadors of the culture of service and innovation that has driven the Group for over 45 years.

Grupa KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP) zapewnia na polskim rynku kapitałowym sprawne funkcjonowanie nowoczesnej infrastruktury depozytowo – rozliczeniowej. KDPW jest centralną instytucją depozytowo – rozrachunkową, odpowiedzialną za rozrachunek transakcji zawartych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu (ASO) oraz prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. Jednocześnie realizuje szereg usług dla emitentów: pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru, obsługę walnych zgromadzeń. KDPW świadczy także usługę repozytorium transakcji (KDPW_TR), będącą odpowiedzią na unijne rozporządzenie EMIR. Obowiązek raportowania transakcji na instrumentach pochodnych dotyczy wszystkich przedsiębiorstw zawierających tego typu kontrakty. W 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zarejestrował KDPW_TR jako jedno z pierwszych czterech w UE.
Jako agencja numerująca, KDPW nadaje kody LEI, niezbędne do raportowania transakcji na instrumentach pochodnych do repozytorium transakcji, identyfikujące podmioty zawierające transakcje. W listopadzie br. KDPW rozpoczął także nadawanie kodów FISN, identyfikujących w sposób jednoznaczny instrumenty finansowe na międzynarodowym rynku finansowym.
W związku z dostosowaniem polskiego rynku do standardów wprowadzonych w UE, KDPW w październiku br. zmienił dotychczasowy cykl rozrachunkowy z T+3 na cykl T+2. Skrócenie cyklu to dla inwestorów krótszy okres w zakresie finalizacji zawieranych transakcji, a dla uczestników Grupy KDPW skrócenie czasu utrzymywania depozytów zabezpieczających dla pozycji rozliczeniowych. W KDPW zaczęły się przygotowywania do europejskiej autoryzacji centralnego depozytu, na gruncie rozporządzenia CSDR, które potwierdzi spełnienie najwyższych unijnych standardów opisujących funkcjonowanie infrastruktury depozytowej.

PSE Inwestycje S.A., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych, posiadająca statutowy obowiązek priorytetowego świadczenia usług na rzecz swojego właściciela, pełniącego rolę krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Usługi te obejmują przygotowanie inwestycji w elektroenergetyce przesyłowej oraz nadzór inwestorski nad ich realizacją (funkcja inżyniera kontraktu), sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (funkcja biura projektów) a także przygotowanie i nadzór nad komunikacją społeczną prowadzoną na rzecz rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej. Zadaniem PSE Inwestycje S.A. jest również nadzorowanie inwestycji przesyłowych pod względem poszanowania środowiska naturalnego i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspierając realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągnąć statutowe cele PSE S.A., spółka PSE Inwestycje S.A. przyczynia się do niezawodnej pracy Krajowego Systemu Przesyłowego. Nadzorowane przez spółkę zadania inwestycyjne swoim zakresem obejmują budowę nowych, wielotorowych linii elektroenergetycznych 400 kV, przebudowę szeregu istniejących linii 220 kV na linie 400 kV, a także rozbudowę i budowę nowych stacji elektroenergetycznych.

Lublin Conference Centre is one of the most modern facilities of this type in Poland. The building with an area of over 13 000 sqm offers 11 conference rooms from 20 to 400 people, Business Centre rooms and spacious atrium. The multifunctionality of the rooms, designed with every detail allows for the organisation of various events ranging from conferences, congresses, symposia, corporate events, trainings to prestigious gala dinners. Our biggest asset is the team of professionals whose approach is always tailor-made to make sure that our help meets the organiser’s individual expectations. LCK has been operating since 2016 and so far has organized 70 events during which it was visited by more than 11 000 people from 30 countries around the world.

Expo Mazury S.A. to nowoczesne technologie, piękne przestrzenie i profesjonalizm. To także ludzie z pasją i zachwycające otoczenie stolicy Mazur Zachodnich – Ostródy. To wszystko składa się na jeden z najnowocześniejszych obiektów targowo-konferencyjnych w Europie, który dysponuje także największą w kraju powierzchnią wystawienniczą pod jednym dachem (ponad 40 798 m2). Expo Mazury to organizator prestiżowych ogólnopolskich wydarzeń takich jak m. in. Targi Proobronne Pro Defense, Międzynarodowe Targi Meblowe i Asia Trade Know-How. To też idealne miejsce na organizację kongresów, konferencji i innych eventów o niemal dowolnym charakterze. Sukces takich wydarzeń gwarantują nie tylko potencjał techniczny obiektu – system dowolnej aranżacji ścian, możliwość zorganizowania wydarzenia dla nawet 20 000 gości w ramach jednej przestrzeni, nowoczesne systemy multimedialne – ale także profesjonalizm i zaangażowanie zespołu ludzi tworzących Expo Mazury. Tu można zrealizować najśmielsze wizje i najbardziej wymagające pomysły. Expo Mazury jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej Mirbud, której naczelnym przedsiębiorstwem jest MIRBUD S. A. – generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa: przemysłowego, użyteczności publicznej, komercyjnego, inżynieryjno-drogowego i mieszkaniowego. Od 2008 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  Wizytówką przedsiębiorstwa jest blisko trzydziestoletnie doświadczenie oraz ponad 350 zakończonych projektów inwestycyjnych należących w zdecydowanej większości do prestiżowych kontraktów budowalnych www.expomazury.pl

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542). PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Na mocy ww. ustawy, do zakresu działania PCA należy, między innymi, akredytowanie jednostek oceniających zgodność, sprawowanie nad nimi nadzoru w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji oraz prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek oceniających zgodność

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu w ramach organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji:

  • IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement)
  • ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement
  • EA MLA (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement).

G2A Arena is the biggest and the most modern business centre located in the Podkarpackie voivodeship (Jasionka near Rzeszów). It specializes in organizing trade fairs, conferences and business events. The centre is equipped with the latest innovative solutions. G2A Arena is also prepared to organize webinars and interactive discussion panels. It is distinguished by its flexibility and innovative approach to business events and networking. As the unique business centre in Poland, G2A Arena cooperates with the global giant in the gaming industry – G2A.Com. The global company from Podkarpackie voivodeship is the General Sponsor of the object.

Grupa Strategia since the beginning of its activity has been concentrating on rendering high quality professional services in the area of finance, law and taxes. Top-class experts employed in our company offer our services to Polish and international companies. Grupa Strategia is a member of an international association of auditing and law firms Morison International, which assures to us and our customers an access to the know-how and human resources from all over the world.

Centre for dialogue and analysis THINKTANK is a platform for sharing insights and opinions for leaders of business and administration. It is concentrated around the THINKTANK magazine and THINKTANK Society. It also engages in research, drafts reports and analytical papers.

Syskonf to internetowy system rejestracji i obsługi uczestników konferencji. Poprzez prosty w obsłudze panel administracyjny organizator może samodzielnie uruchomić formularz zgłoszeniowy on-line i zarządzać stroną internetową wydarzenia. Platforma Syskonf.pl umożliwia m.in.: rejestrację w wielu językach, przyjmowanie opłat w różnych walutach, różnicowanie cen i opcji dla poszczególnych kategorii uczestników, obsługę płatności, wystawianie faktur (proform, VAT, VAT Marża, korekt), przesyłanie i recenzowanie abstraktów, obsługę recepcji na miejscu wraz z wydrukiem identyfikatorów, prowadzenie kontroli dostępu do sal (również zbliżeniowej – RFID).